Vores erfaringer - råd til nye husbyggere

Vores byggeri er nu slut og vi har erhvervet en del erfaringer som vi gerne vil vidergive til nye husbyggere.
 • Hvad har vi fortrudt?
  Det er næsten umugeligt at få alt perfekt, men med grundig omtanke kan meget opnåes, vi har dog erfaret følgende:
  • Gulvet i badeværelset skråner ikke nok, måske skulle der også have været et afløb ved badekaret.
  • Alle vinduer skulle være tophængte med børnesikring, det havde været bedre.
  • Vores skydedør er ikke god, dørskinnen er også udvendig, indvendigt havde været bedre.
  • Glasset i hoveddøren fungere ikke som vi regnede med, man kan se lige ind når det er mørkt og det var ikke meningen.
  • Der blev en højdeforskel mellem gulvet i vaskerum og depot, det burde der ikke være.

 • Hvad fungerer godt?
  Det bedste ved et nyt hus er, at man selv kan bestemme det hele, her er nogle vellykkede ting:
  • Vaskerummet er indrettet funktionelt og godt, der er plads til vasketøjskurve på gulvet, man kan hænge tøj til tørre på vores lange bøjlestang og have strygebrædtet stående uden at det genere for gennemgangen til depotet.
  • Badekaret blev indmuret og vi fik en stor hylde for enden og en lang smal hylde i længden. Det er godt til at stille alt muligt på.
  • Når vi er i huset og Helene har gæster genere vi ikke hinanden, der er plads til alle.
  • Vi bruger computere meget, så netværket og teknikskabet i depotet er godt.
  • Skabsvæggene og depotet er rigtigt godt, uden havde tøj, værktøj, madvarer, drikkevarer og legetøj ikke kunnet være der. Specielt er depotet godt når man falder over et godt tilbud, der er altid plads.

 • Bygge nyt hus?
  Før man beslutter sig for at bygge nyt hus, er det vigtigt at gøre sig to ting klart:
  • Det bliver altid dyrere end man først antog.
  • I kommer selv til investere rigtigt meget tid på at planlægge/forhandle og følge byggeriet. Vi har selv brugt næsten al vores fritid mens det stod på.

 • Valg af grundplan
  Find først grunden - vælg derefter huset.
  Byg stort - når først man er i gang, koster det er ikke så meget ekstra. Det er dyrt at lave om senere.
  Lav en møbelplan. Gennemgå alle ting i jeres nuværende hjem og sørg for at der er plads til dem.
  Alt for mange plan-tegninger har små børneværelser og ingen ekstra plads til opbevaring. Det er ikke ualmindeligt at se børneværelser på 10 m2, hvilket er for lidt hvis der både skal være plads til seng, skrivebord, klædeskab, reoler og legetøj. Der bliver ihvertfald ikke noget gulvplads til overs til at lege på. 14-16 m2 er minimum for et godt børneværelse - gerne mere.
  Se vores overvejelser

  Byg evt. først grundplanen i LEGO (f.eks. 1 knop=10 cm), tegn det derefter op i et tegneprogram. Lav "lag" til forskellige detaljer (El, Rumfølere, mål, møbler osv). Lav facadetegninger af huset, set fra alle sider.

 • Byggebeskrivelse
  Hvis I vil have et individuelt hus, er det vigtigt at specificere alt! Tag god tid til at tænke alle detaljer igennem, og skriv det ned. Bagefter er det mere besværligt - og det koster sikkert ekstra!

  Vi syntes selv at vi havde specificeret meget (se vores bilag til kontrakten), men vi havde faktisk ikke været grundige nok. Her er en liste over ting vi kunne have specificeret bedre:

  • Indvendige døre (glasdøre og alm), standart er normalt glatte "pap"-døre og plastik-håndtag.
  • El-kontrakten - vi troede at vi kunne skrive den hurtigt efter at hoved-kontrakten blev underskrevet - men det tog lang tid.
  • Mursten. Da vi valgte mursten, valgte vi efter et katalog. Det viste sig at være misvisende, således at stenene faktisk var grimme. (Heldigvis gjorde vores entreprenør os opmærksom på dette, såldes at vi efterfølgende fik valgt om)
  • Rør i vaskerummet. Fyr/VGU, ventilation og vandbeholder fylder meget i bryggerset. Desuden kommer der et utal af rør. Dette skal gennemtænkes. Vi havde lavet en plan, men det er svært at overskue for læg-folk om alt kan være på den afsatte plads. Vi skrev kontrakten under før VVS´en havde sagt god for planen. Det viste sig at den afsatte plads ikke var helt nok, men kunne rettes uden problemer.
  • Støttemure, ekstra fundering, haveanlæg. Grunden var ikke helt plan, men at den faktisk skrånede 3 m fra det ene hjørne til det andet - det havde vores øjemål ikke fortalt os, da vi købte grunden. Dette overså vi derfor også i de første versioner af vores byggebeskrivelse.
  • Placering af skraldespand og postkasse.
  • Termostat-rumfølere. Normalt sætter elektrikeren rumfølerne bag dørene i 175 cm´s højde. Men det var ikke altid smart for os, fordi det ville komme i karambolage med vores møblerings-plan. Vi lavede derfor efterfølgende en plan over rum-følernes placering.
  • Beskrivelse af alle kritiske kontakters nøjagtige placering - ikke kun set fra oven. Vi burde f.eks. have lavet en tegning af væggen i gæste-toilettet.
  • Flisebeskrivelse. Hvor skal der være hvilke fliser. Hvor skal de lægges diagonalt, hvor skal der være flisekanter osv.
  • Gangbroen på loftet. I vores entreprenørs standard-materialebeskrivelse står der at der laves gangbro på loftet - men der står ikke "på hele loftet". Det burde vi have præciseret.
  • Vinduer. Vi huskede heldigvis at specificere at vinduerne skal kunne åbnes, men vi skrev ikke om vinduerne skulle top-hængsles eller sidehængsles. Det burde vi. Endvidere ville det have været rart, hvis vinduerne have været "børnesikret", det ville have bevirket at man kunne have haft vinduerne stående på klem, uden at de kunne åbnes udefra.
  • Badeværelses- og vaskerums- gulve. Vi ønskede at disse gulve skulle skråne mod afløb. Vi burde på forhånd have fundet frem til hvor meget vi ønskede at de skulle skråne og specificeret dette. Det havde endvidere været rart hvis badeværelses-gulvene have ligget lavere eller i samme niveau som gulvet udenfor. (Vi huskede heldigvis at specificere at der skulle være forsænket gulv i bruse-nischerne.)
  • Regulerings-priser. Vi fik specificeret temmeligt mange priser til regulerings-priser. Dette gjorde vi, fordi vi var overbeviste om at vores entreprenør var meget reel, og gav realistiske regulerings-priser. Efterfølgende har vi fået lidt kolde fødder - tænk hvis priserne ikke holder (særligt VVS og fundering) - så kan det jo faktisk risikere at vise sig at vi slet ikke har lånt penge nok. Man bør nok tænke sig godt om, før man bliver lige så modige som os.

   Heldigvis viste det sig at gå godt for os, men vi kunne faktisk ikke gennemskue de bilag vi fik, ud fra hvilke regulerings-priserne var fastsat.

 • Valg af entreprenør
  Vælg en entreprenør som bygger efter AB92 og bruger gode materialer. Tag kontakt til nogle af hans gamle kunder, for at høre hvilke erfaringer de har gjort. Vi foretrak selv et gammelt firma som havde bevist at det kan bygge gode huse. Vi valgte selv PERA huse. Se hvorfor

  Ang. materialer
  Ved gulvvarme er det vigtigt at vinduerne har en k-værdi på mindst 1,1 - ellers risikerer man træk fra vinduerne.

  IHC. Vælger man at få IHC (det gjorde vi), så sørg for at al el bliver lavet med IHC (Ringeanlæg, udendørslys, alarm osv.) - det koster ca. det samme og giver flere muligheder. IHC er særligt sjovt, hvis I selv har mod på at programmere det om.

  • Hvis I får sat pir-følere op til en alarm, så sørg for at få dem sat op i alle rum - så kan man f.eks. også programmere anlægget om til at slukke lyset når det har været tomt længe.
  • Overvej om I vil have nogle IHC-stikkontakter i f.eks. stuen, så kan hygge-belysningen tændes ved eet tryk.
  • Sæt tryk ved jeres seng, således kan lyset styres herfra.

 • Kontrakten
  Tag udgangspunkt i AB92. I vores kontrakt var der meget til regulerings-priser, det er vi ikke helt stolte af. Betalingen vil typisk være fordelt over et antal rater. Sørg for at raternes størrelse står mål med hvad der faktisk loves færdigt. Sidste rate skal falde efter afleveringen, når alle fejl og mangler er udbedret. Sørg for at de sidste rater ikke er for små. Sørg for at få skrevet i kontrakten hvornår huset skal overtages, og sørg for at der er aftalt en passende dagbod, hvis fristen ikke overholdes.

  Sørg for at kontrakten indeholder en klausul, hvoraf det tydeligt fremgår at kontrakten annulleres, såfremt der ikke opnås byggetilladelse til hele projektet som det foreligger. Hvis grunden ikke er byggemodnet, skal det tydeligt fremgå hvem der er ansvarlig for at koordinere dette. (Og dette gælder også kabel TV og telefon - det er da bøvlet at skulle betale for at få gravet det ned efterfølgende!)

  Aftal at der skal holdes byggemøder med håndværkerne før påbegyndelsen af hver etape.

  Sørg for at alt er specificeret i kontrakten med priser, helt ned til hvad en standard-vandhane, en standard-vask og en standard-dør koster. Ellers er det senere umuligt at kontrollere eventuelle ekstra-regninger.

  Vær opmærksom på, at visse materialer muligvis skal købes hos en bestemt leverandør, og at det kan risikere at blive meget dyrere at vælge en anden leverandør. (Entreprenøren har ofte aftalt nogle gode rabatter til sig selv).

  Man hører ofte at entreprenøren forsøger at presse bygherren til at overtage huset selv om der mangler meget. Og at det efterfølgende (såsnart han har fået udbetalt sidste rate) kan vise sig at blive svært at få entreprenøren til at rette de sidste ting. Det er derfor vigtigt at I ikke giver køb på at det er jer som kalder til overtagelses-forretning (som det står i AB92), og også at der tydeligt står i kontrakten at I ikke er forpligtiget til at udbetale sidste rate før alle mangler er udbedret.

 • Byggeriet
  Når man skal bygge noget så stort som et helt hus vil der uværgeligt ske fejl og misforståelser. Særligt hvis man ønsker et individuelt hus, hvor håndværkerne ikke bare skal gøre "som de plejer".

  Man bør ikke udelukkende overlade tilsynet med byggeriet til entreprenøren. Han har måske ikke fuldt forstået hvad det er I ønsker - endvidere kommer han muligvis ikke og tilser byggeriet ret tit.

  Det er en god ide at tage rigtigt mange billeder gennem hele byggeriet. Har I Computer kan det anbefales at købe et godt digitalt kamera - så er det nemlig gratis at tage billeder. Billederne er gode at have som dokumentation senere.

  Prøv at få et møde i stand med hver håndværker inden de starter. Gennemgå det arbejde som skal laves, således at der ikke kan opstå tvivl.

 • Og husk
  - håndværkere er også mennesker. Læg mærke til, om der er noget I kan gøre for at hjælpe med til at håndværkerne har det rart mens de bygger Jeres hus. I vores tilfælde opstillede entreprenøren hverken skurvogn eller affalds-kontainer til håndværkerne. Vi skaffede derfor nogle gamle havemøbler som vi stillede op på grunden. Engang imellem ryddede vi også op på grunden og i huset. Vi sørgede også for at der var sodavand til håndværkerne.
Det kan iøvrigt anbefales at læse Michaels dokument: Husbyggeri for nybegyndere

Tilbage til hovedsiden