Valg af entreprenør

Så var tidspunktet kommet, til at vælge en entreprenør. Vi havde jo efterhånden samlet en del brochurer fra forskellige byggefirmaer. Mange af dem skrev at de byggede individuelle huse. Men når man fik kigget rigtigt efter, betød "individuelt" blot, at man kunne få lov at flytte en væg, eller selv bestemme fliserne på badeværelset. Det var jo ikke helt det vi havde brug for.

Herudover havde vi hørt mange historier om byggesjusk, så vi lagde vægt at finde et firma med tilfredse kunder.

Vi fandt herefter frem til 5 mulige kandidater:

 

PERA Huse

En af Helenes kammeraters forældre havde fået bygget et Lind & Risør hus. De kendte nogen som havde fået bygget et individuelt PERA hus. Det var deres indtryk, at de havde været tilfredse, og at huset var godt til prisen.

Dette var første gang vi hørte om PERA. På grundlag af denne anbefaling kontaktede vi PERA som ligger i Jyllinge. PERA viste sig at være et lille firma, primært drevet af faderen: Per Andreasen og hans to sønner.

Han gav meget hurtigt et meget kortfattet tilbud. Vi var meget overraskede over, hvor kortfattet det var. Det fyldte een side.

Vi fik et møde i stand med ham, og fik her det indtryk at han kunne bygge vores hus. På grundlag af mødet sendte han os et nyt tilbud. Igen overordentligt kortfattet, og med mange priser som kun var anslået eller til reguleringspris.

 

Hammerhuset

En af Peters kolleger havde hørt om et firma ved navn Hammerhuset ved Næstved. De lavede rigtige dobbelt-murede huse. De havde hørt at Hammerhuset byggede individuelle huse af god kvalitet til en rimelig pris. Vi sendte vores materiale til Hammerhuset og bad om et tilbud på vores projekt.

Hammerhuset viste sig at være et lille firma som kun byggede 5-6 huse om året. Indehaveren hed Benny Pedersen, og han var vist den eneste fastansatte i firmaet.

Han sendte noget standart materiale tilbage - men intet tilbud. Det ville han ikke bruge tid på. Vi bad herefter om et møde, for at vi kunne diskutere vores hus-projekt, og han inviligede i dette. På dette møde fandt vi ud af, at Benny Pedersen byggede gammeldags kvalitets-murstens-huse, men at han vist iøvrigt ikke gik så højt op i, om han overholdt bygnings-reglementet. Han gav os nogle priser, hvorefter man kunne udregne et overslag på hvad et hus på 176 m2 ville koste. Vi spurgte om vi måtte hyre en byggesagkyndig, til overvåge byggeriet. Det ville han ikke ha - han byggede ordentligt, så han ville ikke have nogen kontrol!

 

Lind & Risør

Efter at vi nu havde snakket med 2 meget små firmaer, besluttede vi os til at kontakte et af de ledende firmaer inden for individuelt byggeri. Valget faldt på Lind & Risør.

Vi sendte dem vores materiale, og bad igen om at overslag på, hvad det ville koste. Til vores glæde modtog vi denne gang et mere udførligt tilbud i en fin tilbuds-mappe. De havde brugt tid på at ren-tegne vores hus-tegning. De havde også forsøgt at prissætte vores hus.

 

Alti-byg

I mellemtiden havde Peter talt med en kollega på arbejdet som havde fået bygget sit hus hos Alti-byg. De var meget tilfredse med deres hus, og hun mente at Alti-byg byggede meget billige huse. Det kunne vi lide at høre.

Igen fremsendte vi vores materiale. Og igen modtog vi et fint tilbud. De havde blandt andet rentegnet vores tegning.

 

ByggoDan Huse

Nu var vi godt trætte af at tale med entreprenører. vi mente at vi nok ikke fandt nogen entreprenører som var væsentligt bedre end de 4 vi allerede havde talt med. Vi valgte derfor PERA Huse og kontaktede ham igen. Denne gang med henblik på at skrive kontrakt.

Men nu kom en af vores venner og oplyste os om, at han kendte en entreprenør i Jylland som byggede gode og billige huse. Han ville godt bygge et hus på Sjælland. Vi havde hørt, at det gennemgående er billigere at få bygget et hus i Jylland, så vi besluttede os for at indhente et sidste tilbud, mens vi stadigt forhandlede med PERA-Huse.

Tilbudet vi fik, var det bedst gennemarbejde af dem alle. Man kunne se at han virkelig havde læst vores dokument (noget de andre ikke helt havde villet bruge tid på). Han havde givet priser på alt, alle detaljer var med.

 

Sammenligning af de 5 tilbud - Konklusion

Vi havde nu talt med fem entreprenører. Vi følte os egentligt overbeviste om, at de alle kunne bygge et pænt og godt hus. Vi forsøgte derfor at sammenligne tilbudene prismæssigt. Det var svært, for entreprenører byggede huse efter vidt forskellige principper. De brugte forskellige materialer, havde forskellige reguleringspriser for gulve, klinker, køkken osv. Endvidere havde ingen af dem alle udgifter med. De havde alle sammen glemt nogle udgifter. Nogle udgifter var iøvrigt estimeret vidt forskelligt, selvom vi viste at de ville blive de samme, uanset hvilket firma vi valgte.

Vi satte derfor alle udgifterne op i et regneark, så godt som vi nu kunne. Det viste sig at Lind & Risør var dyrest, mens PERA huse og Byggo-Dan var billigst.

Eftersom vi allerede var begyndt at realitetsforhandle med PERA Huse, holdt vi derfor fast ved dette. Mens vi arbejdede på at få kontrakten færdig, opsøgte vi nogle gamle PERA kunder. Vi fik faktisk inviteret os selv indenfor til en kop te, i et nybygget hus i Greve. De havde kun rosende ord at fortælle om deres hus-projekt. Det var meget lærerigt at tale med dem, og vi er derfor meget taknemlige for, at de ville bruge deres eftermiddag på os. De problemer de havde haft, var relativt små. Det bestyrkede os i, at vi havde valgt den rigtige entreprenør.

Tilbage til hovedsiden